Profiel

Weten wat vastgoed waard is

Wat is vastgoed waard? Als Hoving Taxaties beschouwen we het geven van een antwoord op die vraag als een ambacht. Een ambacht, omdat de taxateur steeds nieuwe denkrichtingen en taxatiemethodieken beproeft. Omdat het zorgvuldig taxeren van vastgoed nooit productiewerk kan zijn. Tenslotte is ieder vastgoedobject of situatie weer anders. Het veronderstelt tevens een hoge mate van vertrouwen in de taxateur.

Als Hoving Taxaties waarderen we vastgoed daarom nooit uitsluitend op basis van betrouwbare data en bewezen methodieken. De persoon van de taxateur speelt een rol van betekenis. Zijn vakmanschap, ervaring en visie zijn bepalend voor de uitkomst van een taxatie-onderzoek. Waarbij we natuurlijk verrassende uitkomsten en invalshoeken toetsen aan valide benchmarks.

Het taxatierapport dat de uitkomst van die werkwijze is, geeft u antwoord op de allesbepalende vraag: wat is de verdiencapaciteit van mijn vastgoed? Vandaag, morgen en overmorgen.