Taxaties

Van waarde zijn

Hoving Taxaties heeft zich gespecialiseerd in complexe vastgoedtaxaties voor uiteenlopende doeleinden: financiering, verkoop, bedrijfsovername, huurprijsherziening, fiscale heretikketering, herontwikkeling, planschade, staatssteun, bijzonder beheer, erfpachtherziening, onteigening, portefeuillewaardering, fiscale kwesties, executies en insolventies en vastgoedwaarderingsgeschillen.

Onze taxatierapporten en bedrijfstaxaties geven een helder en betrouwbaar inzicht in de waarden van (zakelijk) onroerend goed, nu en straks. Een beknopt overzicht vindt u hieronder.