Referenties

Woningcorporaties Nijestee, Lefier en Steelande Wonen 
Portefeuilletaxaties 

Erfpachtgronden Ameland  
Taxatie voor Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

News Café Waagplein Groningen 
Taxatierapport nadere huurprijsvaststelling ex art. 7:303 BW voor Rechtbank Groningen

Horecataxaties 
Heineken 
RVOB 
Eigenaar-gebruikers 
Beleggers

Taxaties utiliteitsgebouwen (scholen) 
Gemeente Groningen

Portefeuilletaxaties 
Diverse banken 
Particuliere beleggers  
Institutionele beleggers 
Beleggingsfondsen

Deskundigenrapportages ex art. 7:303 BW 
Rechtbanken

Schadeloosstellingstaxaties 
Gemeenten 
Eigenaren

Taxaties voor Bijzonder Beheer / Insolventies 
Rabobank 
ABN Amro  
ING 
Deutsche Bank 
Curatoren