Waarderingsgeschillen

TAXATEUR ALS DESKUNDIGE DERDE

Taxatiegeschillen komen in de beste families voor. In plaats van een tijdrovende gang naar de rechter is geschiloplossing met hulp van een mediator of bindend adviseur vaak de beste manier om zo'n meningsverschil te beslechten. 

Door een onafhankelijke en deskundige derde in te schakelen kan een impasse over een waarde, prijs of vergoeding worden doorbroken. Belangrijk is natuurlijk dat de taxateur bij zijn vastgoedwaardering de juiste taxatierichtlijnen en waarderingsspelregels hanteert. 

De taxateurs van Hoving Taxaties kunnen bij waarderingsgeschillen de rol van onpartijdige arbiter vervullen. Zij hebben jarenlange ervaring in het samen met belanghebbenden bepalen van een redelijke vastgoedwaarde. 

Een geschil over een waarde van vastgoed langs deze informele weg beslechten heeft trouwens vele voordelen: het doet maximaal recht aan het verhaal van alle betrokkenen, biedt meer ruimte voor een inhoudelijke afweging door de vastgoeddeskundige en bespaart partijen bovendien geld en tijd.