Taxatierapport financiering aankoop

U wilt de aankoop van een kantoorpand, woonbeleggingspand, winkel of bedrijfsruimte financieren of uw huidige bedrijfspand herfinancieren. De bank wil dan zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op uw bedrijfspand.

Een taxatie is de basis voor de financiering. De bank wil namelijk weten of het uitgeleende geld in een redelijke verhouding staat tot de waarde van het onderpand. Soms geven banken daartoe rechtstreeks opdracht aan een taxateur, maar even vaak moet u dat doen. Voor de taxateur betekent het dat u dan allebei opdrachtgever bent.

Natuurlijk is het belangrijk dat de bank of een andere geldverstrekker het taxatierapport dat u laat maken ook daadwerkelijk aanvaardt. Banken werken daarom vaak met een checklist waarop vermeld staat waaraan de taxateur en het taxatierapport dienen te voldoen.

De meeste banken willen dat voor een bedrijfspand de taxateur de titel RT voert. Het betekent dat hij staat ingeschreven in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs, het kwaliteitsregister voor taxateurs. Vanzelfsprekend willen geldverstrekkers dat de taxateur regelmatig taxaties uitvoert en een goede naam heeft opgebouwd.

De taxateurs van Hoving Taxaties voldoen aan als deze (kwaliteits)eisen. Zij voeren dagelijks taxaties uit, die worden geaccepteerd door alle erkende geldverstrekkers en banken.

Wilt u een offerte voor een taxatie van uw bedrijfspand voor (her)financiering? Neem dan contact met ons op.