Taxatierapport heretikettering bedrijfspand

Heretikettering van een bedrijfspand is het overhevelen van het bedrijfspand van zakelijk naar privé. Of andersom: het overhevelen van een bedrijfspand dat op naam van uzelf staat naar de balans van de bv. Samengevat: u plakt een ander fiscaal etiket op uw bedrijfsobject.

Wanneer is het heretiketteren van een bedrijfspand verstandig? In het algemeen gezegd: wanneer een ander fiscaal etiket een belastingvoordeel oplevert. Bijvoorbeeld in het geval dat u het bedrijfspand wilt gaan verkopen of juist verhuren.

De gecertificeerde bedrijfstaxateurs van Hoving Taxaties beschikken over een langjarige ervaring in taxaties voor heretikettering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondernemers die hun onderneming staken en het zakelijke vastgoed naar privé willen overhevelen. Maar ook aan panden met een dubbelfunctie: woon-werkpanden of bedrijfswoningen waarvan het kantoorgedeelte of de praktijkruimte werd vergroot.

Het is belangrijk om bij heretikettering van tevoren goed naar de fiscale gevolgen van een bepaald etiket te kijken. Het beste doet u dat samen met uw accountant, fiscalist of financieel adviseur. Die kan u precies vertellen welke voordelen én nadelen er aan heretikettering kleven.

Het is verstandig om bij heretikettering ook samen te werken met de inspecteur van de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u financiële verrassingen achteraf. Uw adviseur kan hiervoor een verzoek om een vaststellingsovereenkomst indienen.

Bij heretikettering is een taxatierapport vereist. U kunt hier zelf opdracht toe geven of het overlaten aan uw fiscaal adviseur.

Bij een vaststellingsovereenkomst maakt u met de Belastingdienst bindende afspraken over de rechten en plichten er tussen u en de fiscus gelden bij de waardebepaling van uw bedrijfspand. Als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst (voorheen minnelijke waardering genoemd) kunt u afspreken dat een taxateur die u zelf uitkiest samen met de taxateur van de Belastingdienst een taxatie uitbrengt.

Wilt u een offerte voor een taxatie van uw bedrijfspand voor heretikettering? Neem dan contact  met ons op.